Zasil swój rachunek 24option

Czekaj...

Twoja zaliczka będzie miała status „Oczekuje” do momentu ukończenia procesu weryfikacji.

OKPAY

Rachunek inwestycyjny w serwisie 24option można zasilać za pośrednictwem serwisu OKPAY.

Za pomocą serwisu OKPAY można wpłacać środki na rachunek w wybranej walucie**, niezależnie od kraju zamieszkania. Więcej szczegółów możesz uzyskać po zalogowaniu, klikając kartę Add Money (Dodaj środki).

Po zasileniu rachunku w serwisie OKPAY wykonaj następujące czynności, aby zasilić rachunek w serwisie 24option:

 1. Kliknij kartę Send Money (Wyślij środki).
 2. Wybierz rachunek*, z którego chcesz wysłać środki.
 3. Podaj identyfikator portfela 24option w serwisie OKPAY: OK292150335
 4. Podaj kwotę wpłaty (co najmniej 250 EUR lub równowartość).
 5. Podaj nazwę użytkownika w sekcji Note (Uwagi).
 6. Sprawdź, czy kwota transakcji jest prawidłowa.
 7. Kliknij przycisk Send Money (Wyślij środki).

Uwaga: uznanie środków na rachunku nastąpi w ciągu kilku godzin roboczych. Nasze godziny pracy: od 7:00 do 17:00 czasu GMT

* Serwis OKPAY lub jego dostawca może naliczyć opłatę za przeliczenie walut.

** Środki należy przesłać z rachunku denominowanego w takiej samej walucie jak rachunek inwestycyjny.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

OKPAY

Rachunek inwestycyjny w serwisie 24option można zasilać za pośrednictwem serwisu OKPAY.

Za pomocą serwisu OKPAY można wpłacać środki na rachunek w wybranej walucie**, niezależnie od kraju zamieszkania. Więcej szczegółów możesz uzyskać po zalogowaniu, klikając kartę Add Money (Dodaj środki).

Po zasileniu rachunku w serwisie OKPAY wykonaj następujące czynności, aby zasilić rachunek w serwisie 24option:

 1. Kliknij kartę Send Money (Wyślij środki).
 2. Wybierz rachunek*, z którego chcesz wysłać środki.
 3. Podaj identyfikator portfela 24option w serwisie OKPAY: OK237342438
 4. Podaj kwotę wpłaty (co najmniej 250 EUR lub równowartość).
 5. Podaj nazwę użytkownika w sekcji Note (Uwagi).
 6. Sprawdź, czy kwota transakcji jest prawidłowa.
 7. Kliknij przycisk Send Money (Wyślij środki).

Uwaga: uznanie środków na rachunku nastąpi w ciągu kilku godzin roboczych. Nasze godziny pracy: od 7:00 do 17:00 czasu GMT

* Serwis OKPAY lub jego dostawca może naliczyć opłatę za przeliczenie walut.

** Środki należy przesłać z rachunku denominowanego w takiej samej walucie jak rachunek inwestycyjny.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

Neteller

Rachunek w serwisie 24option można teraz zasilać za pośrednictwem serwisu Neteller.

Jeśli już posiadasz rachunek Neteller, kliknij tutaj i wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się z użyciem nazwy użytkownika i hasła serwisu Neteller.
 2. W menu po lewej stronie wybierz opcję Money Out (Wypłata środków).
 3. W obszarze głównym strony kliknij opcję Deposit to another site (Wpłać do innego serwisu).
 4. Kliknij przycisk Deposit now (Wpłać teraz). Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 5. Wpisz merchant transfer code (kod transferowy akceptanta płatności): WWWO3970. Zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe.
 6. Wpisz osobisty, bezpieczny identyfikator, kwotę do przesłania, wybraną walutę i identyfikator konta akceptanta płatności: 14384.
 7. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Serwis 24option zostanie powiadomiony o pomyślnej wpłacie. Środki pojawią się na rachunku w ciągu 1 dnia roboczego.

Nie masz rachunku w serwisie Neteller?

Zarejestruj się w serwisie Neteller tutaj i wykonaj powyższe czynności, aby dokonać wpłaty.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

Neteller

Rachunek w serwisie 24option można teraz zasilać za pośrednictwem serwisu Neteller.

Jeśli już posiadasz rachunek Neteller, kliknij tutaj i wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się z użyciem nazwy użytkownika i hasła serwisu Neteller.
 2. W menu po lewej stronie wybierz opcję Money Out (Wypłata środków).
 3. W obszarze głównym strony kliknij opcję Deposit to another site (Wpłać do innego serwisu).
 4. Kliknij przycisk Deposit now (Wpłać teraz). Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 5. Wpisz merchant transfer code (kod transferowy akceptanta płatności): 24OP4591. Zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe.
 6. Wpisz osobisty, bezpieczny identyfikator, kwotę do przesłania, wybraną walutę i identyfikator konta akceptanta płatności: 63022.
 7. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Serwis 24option zostanie powiadomiony o pomyślnej wpłacie. Środki pojawią się na rachunku w ciągu 1 dnia roboczego.

Nie masz rachunku w serwisie Neteller?

Zarejestruj się w serwisie Neteller tutaj i wykonaj powyższe czynności, aby dokonać wpłaty.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

Skrill

Rachunek inwestycyjny w serwisie 24option można zasilać za pośrednictwem rachunku w serwisie Skrill. W tym celu musisz być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Skrill. Po przesłaniu środków na rachunek Skrill możesz je przesłać na rachunek 24option. Procedura jest prosta:

Rejestracja w serwisie Skrill:

1. Przejdź do serwisu Skrill i kliknij przycisk SIGN UP (ZAREJESTRUJ SIĘ).
2. Wybierz swój kraj zamieszkania i preferowany język, po czym kliknij przycisk Sign up (Zarejestruj się) w polu Personal account (Rachunek osobisty).
3. Wypełnij formularz, a po zakończeniu kliknij przycisk Accept and create account (Zaakceptuj i utwórz rachunek).  Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.

Przesyłanie środków:

1. Po zalogowaniu się w serwisie kliknij przycisk Upload Funds (Prześlij środki).
2. Wybierz metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać środki na rachunek Skrill.

Uwaga
: Środki można przesłać tylko w wybranej walucie inwestycyjnej.

Przekazywanie przesłanych środków na rachunek w serwisie 24option:

1. Po przesłaniu środków kliknij przycisk Send Money (Wyślij środki).
2. Podaj następujące dane:

 • Recipient’s name (Nazwa odbiorcy): Rodeler LTD financial services
 • Recipient’s email address (Adres e-mail odbiorcy): [email protected]
 • Amount (Kwota): zgodna z przesłaną kwotą. Minimalna wpłata to 250 EUR.
 • Currency (Waluta): środki można przesłać tylko w wybranej walucie inwestycyjnej.
 • Payment reference (Tytuł wpłaty): 24option deposit
 • Detailed explanation (Szczegółowe objaśnienie): nazwa użytkownika w serwisie 24option (np. John Doe)

3. W razie potrzeby zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ) i dokończ procedurę.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

Skrill

Rachunek inwestycyjny w serwisie 24option można zasilać za pośrednictwem rachunku w serwisie Skrill. W tym celu musisz być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Skrill. Po przesłaniu środków na rachunek Skrill możesz je przesłać na rachunek 24option. Procedura jest prosta:

Rejestracja w serwisie Skrill:

1. Przejdź do serwisu Skrill i kliknij przycisk SIGN UP (ZAREJESTRUJ SIĘ).
2. Wybierz swój kraj zamieszkania i preferowany język, po czym kliknij przycisk Sign up (Zarejestruj się) w polu Personal account (Rachunek osobisty).
3. Wypełnij formularz, a po zakończeniu kliknij przycisk Accept and create account (Zaakceptuj i utwórz rachunek).  Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.

Przesyłanie środków:

1. Po zalogowaniu się w serwisie kliknij przycisk Upload Funds (Prześlij środki).
2. Wybierz metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać środki na rachunek Skrill.

Uwaga
: Środki można przesłać tylko w wybranej walucie inwestycyjnej.

Przekazywanie przesłanych środków na rachunek w serwisie 24option:

1. Po przesłaniu środków kliknij przycisk Send Money (Wyślij środki).
2. Podaj następujące dane:

 • Recipient’s name (Nazwa odbiorcy): Richfield Capital Limited
 • Recipient’s email address (Adres e-mail odbiorcy): [email protected]
 • Amount (Kwota): zgodna z przesłaną kwotą. Minimalna wpłata to 250 EUR.
 • Currency (Waluta): środki można przesłać tylko w wybranej walucie inwestycyjnej.
 • Payment reference (Tytuł wpłaty): 24option deposit
 • Detailed explanation (Szczegółowe objaśnienie): nazwa użytkownika w serwisie 24option (np. John Doe)

3. W razie potrzeby zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ) i dokończ procedurę.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

Perfect Money

Rachunek inwestycyjny w serwisie 24option można zasilać za pośrednictwem serwisu Prefect Money.

Za pomocą serwisu Prefect Money można wpłacać środki na rachunek w wybranej walucie**, niezależnie od kraju zamieszkania. Więcej szczegółów możesz uzyskać po zalogowaniu, klikając kartę Deposit (Wpłata).

Po zasileniu rachunku w serwisie Perfect Money wykonaj następujące czynności, aby zasilić rachunek w serwisie 24option:

 1. Kliknij kartę Send Money (Wyślij środki).
 2. Wybierz rachunek*, z którego chcesz wysłać środki.
 3. Kliknij opcję Single Payment (Płatność jednorazowa).
 4. Podaj kwotę wpłaty (co najmniej 250 EUR lub równowartość).
 5. Dodaj numer rachunku spółki Rodeler:
  1. USD – U6366821
  2. EUR – E6130991
 6. W sekcji Description (Opis) wpisz swoją nazwę użytkownika.
 7. Sprawdź, czy kwota transakcji jest prawidłowa.
 8. Kliknij przycisk Send Money (Wyślij środki).

Uwaga: uznanie środków na rachunku nastąpi w ciągu kilku godzin roboczych. Nasze godziny pracy: od 7:00 do 17:00 czasu GMT

* Serwis Perfect Money lub jego dostawca może naliczyć opłatę za przeliczenie walut.
** Środki należy przesłać z rachunku denominowanego w takiej samej walucie jak rachunek inwestycyjny.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

 

Perfect Money

Rachunek inwestycyjny w serwisie 24option można zasilać za pośrednictwem serwisu Prefect Money.

Za pomocą serwisu Prefect Money można wpłacać środki na rachunek w wybranej walucie**, niezależnie od kraju zamieszkania. Więcej szczegółów możesz uzyskać po zalogowaniu, klikając kartę Deposit (Wpłata).

Po zasileniu rachunku w serwisie Perfect Money wykonaj następujące czynności, aby zasilić rachunek w serwisie 24option:

 1. Kliknij kartę Send Money (Wyślij środki).
 2. Wybierz rachunek*, z którego chcesz wysłać środki.
 3. Kliknij opcję Single Payment (Płatność jednorazowa).
 4. Podaj kwotę wpłaty (co najmniej 250 EUR lub równowartość).
 5. Dodaj numer rachunku spółki Richfield:
  1. USD – U6366821
  2. EUR – E6130991
 6. W sekcji Description (Opis) wpisz swoją nazwę użytkownika.
 7. Sprawdź, czy kwota transakcji jest prawidłowa.
 8. Kliknij przycisk Send Money (Wyślij środki).

Uwaga: uznanie środków na rachunku nastąpi w ciągu kilku godzin roboczych. Nasze godziny pracy: od 7:00 do 17:00 czasu GMT

* Serwis Perfect Money lub jego dostawca może naliczyć opłatę za przeliczenie walut.
** Środki należy przesłać z rachunku denominowanego w takiej samej walucie jak rachunek inwestycyjny.

Kontynuuj

Aby pominąć ten krok i przejść do rachunku, kliknij tutaj.

 

Przelew

Aby zasilić rachunek przelewem, skontaktuj się ze swoim menedżerem rachunku lub skorzystaj z czatu na żywo w celu uzyskania danych rachunku bankowego.

Pamiętaj, że minimalna kwota przelewu wynosi 1000 USD.

Dane rachunku bankowego 24option można też pobrać stądstądֲ.

Kontynuuj

Dziękujemy za wybranie serwisu 24option.

Twoje dokumenty są przetwarzane, co potrwa maksymalnie 2 dni robocze. Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę odbiorczą – prześlemy tam wiadomość e-mail z powiadomieniem o akceptacji.